Werkgroep

De steenuilenwerkgroep Neder Betuwe is sinds juli 2021 actief. Voorheen was het gebied onderdeel van de Steenuilenwerkgroep Rivierenland die sinds 2019 actief is. De jaren ervoor is er door een aantal zeer actieve vrijwilligers al veel werk verricht in dit gebied wat door de huidige steenuilenwerkgroep verder is opgepakt. De steenuil kan door het veranderend landschap hulp gebruiken en daar zetten we ons als werkgroep voor in.

Foto: Felix van der Linden

De vrijwilligers van de steenuilenwerkgroep hebben allen een registratiebewijs-Sovon Nestkaartenproject en zijn ingewerkt in het werken met de steenuil om verstoring tot een minimum te beperken.

Sovon.nl