Broedseizoen 2022

Impressie broedseizoen 2022

Weinig eieren

Een korte rondgang langs de regiocoördinatoren leert dat na een aantal goede broedseizoenen in 2022 het broedsucces van de steenuil  opvallend laag was. Het begon al met een kleine legselgrootte. Op basis van voorlopige cijfers komt die tussen 3,3-3,5 eieren per legsel uit, terwijl het langjarig gemiddelde 3,85 bedraagt.

… weinig jongen

Het aantal uitvliegende jongen per succesvol nest varieerde per regio, maar kwam neer op 2,5-2,6 jong per succesvol nest. Dit is duidelijk lager dan het langjarig gemiddelde van 3,1 per succesvol nest. In het topjaar 2019 kwam de legselgrootte zelfs uit op gemiddeld 4,27 eieren en het aantal jongen per succesnest bedroeg 3,61.

… en weinig muizen

Op het moment dat de eieren uitkomen is vaak een voorraad muizen in de kast aanwezig, maar op een gunstige uitzondering na van 15 muizen in een kast in Twente was er in 2022 over het algemeen geen of slechts een kleine voorraad muizen in de kasten aanwezig. Tijdens latere bezoeken werden veel resten van vogels in de kasten aangetroffen; spreeuwen waren populair!

Toch goede condittie

Wel waren de uitvliegende jongen over het algemeen in een goede conditie. Blijkbaar verbeterde de voedselsituatie in de loop van het broedseizoen. De indruk bestond dat in enkele territoria de steenuilen zelfs het broedseizoen oversloegen. Dit was nog niet eerder waargenomen.

Bos- en kerkuilen ook in mineur

Het nagenoeg ontbreken van bosmuizen en de lage aantallen van de veldmuizen waren vermoedelijk verantwoordelijk voor het lage broedsucces. Het beperkte aanbod aan muizen had ook zijn weerslag op andere muizeneters: in veel regio’s kwamen bosuilen niet of pas laat tot broeden. Bij de kerkuilen verschilden de berichten sterk: van geen jongen tot redelijke aantallen jongen.

Bron: Stone

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *